Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2023

Βιώσιμη Συλλογή & Μεταφορά Αποβλήτων στην Παλιά Πόλη των Χανίων

Πυλώνας 2 – Services

Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) Χανίων”


Η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. εφαρμόζει Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στα Χανιά προσπαθώντας να επιτύχει τους στόχους της Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας. Αξιοποιεί νέες μεθόδους. Η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) καινοτόμησε, κατάργησε τους κάδους σε δημόσιο χώρο και αντικατέστησε το σύνολο του συμβατικού εξοπλισμού αποκομιδής στην Παλιά Πόλη των Χανίων με πιστοποιημένα ηλεκτροκίνητα οχήματα και ηλεκτροκίνητα καρότσια. Η μεταβολή αυτή μείωσε δραστικά το αποτύπωμα άνθρακα των αέριων εκπομπών που επηρεάζουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου καθώς και την ηχορύπανση στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης. Η μεταβολή στο τρόπο συλλογής κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής άλλαξε όλη την εικόνα της Παλιάς Πόλης. Οι μόνιμοι κάτοικοι, οι καταστηματάρχες αλλά και οι επισκέπτες έμειναν πολλοί ικανοποιημένοι από την παρεχόμενη υπηρεσία την οποία χαρακτηρίζουν ως την πιο σημαντική παρέμβαση τα 2 τελευταία χρόνια η οποία βελτίωσε σημαντικά την ποιότητα ζωής στην περιοχή τους.