Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2022

WASTE WATCHER – Σύστημα καταγραφής της σπατάλης τροφίμων

Πυλώνας 2 – Services


IKEA


Το φαγητό είναι πολύτιμο και αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ταυτότητας της ΙΚΕΑ. Η ΙΚΕΑ προσφέρει τρόφιμα που είναι νόστιμα, φιλικά προς το περιβάλλον, προσιτά στη τιμή και θρεπτικά ισορροπημένα. Τα συστατικά που χρησιμοποιεί επιλέγονται προσεκτικά σε συνεργασία με οργανισμούς πιστοποίησης που εξασφαλίζουν ότι το φαγητό στην IKEA, πληροί τα πρότυπα περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης, από την παραγωγή, την επεξεργασία μέχρι και την απόρριψή τους. Η προσφορά για μία καλύτερη καθημερινή ζωή χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον αποτελεί τα θεμέλια για την ένταξη του συστήματος καταγραφής της σπατάλης τροφίμων στα καταστήματα έτσι ώστε να συνεισφέρει στην μείωση των απορριμμάτων.