Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2023

“Άναψε ΠΡΑΣΙΝΟ στην μετακίνηση μας”

Πυλώνας 2 – Services

Takeda Hellas


Η Takeda Hellas υποστηρίζοντας με συνέπεια τους στόχους της για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος προχώρησε σε ένα οργανωμένο πλάνο δράσης για τη μείωση εκπομπής ρύπων από καύσιμα, η οποία περιελάμβανε 6 άξονες: την τηλεργασία, την αντικατάσταση του συνόλου των εταιρικών οχημάτων με μοντέλα Plug-in Hybrid Electric Vehicles, την εγκατάσταση ιδιόκτητου δικτύου φόρτισης, την κάλυψη της ηλεκτρικής κατανάλωσης από ‘’πράσινες πηγές ενέργειας’’, την υλοποίηση εξειδικευμένων σεμιναρίων αποτελεσματικής οδήγησης υβριδικών οχημάτων, αλλά και την απογραφή και επαλήθευση του ανθρακικού της αποτυπώματος. Έτσι, ξεπέρασε χρονικά και ποσοστιαία τα οριζόμενα από τον σχετικό Εθνικό Κλιματικό Νόμο, κατά 1 χρόνο και για το 100% του εταιρικού της στόλου, ενώ παράλληλα διασφάλισε την μέγιστη αποτελεσματικότητα της δράσης, πετυχαίνοντας η εταιρεία να λάβει πιστοποίηση κατά ISO14064-1:2018 για το σύνολο των άμεσων και έμμεσων εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.