Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Warehouse Management

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology

Λακιώτης

Στην εταιρία Λακιώτης, η βιωσιμότητα έχει πολύ μεγάλη σημασία και αποτελεί μια από τις αξίες της που την διέπουν. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία έχει σχεδιάσει το επιχειρηματικό της μοντέλο εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες και ενσωματώνοντας βέλτιστα προϊόντα με στόχο να πραγματώσει έναν «πράσινο» τρόπο λειτουργίας μειώνοντας παράλληλα και το ενεργειακό αποτύπωμα του άνθρακα. Η εταιρία έχει επενδύσει σε ένα καινοτόμο και σύγχρονο σύστημα διαχείρισης αποθήκης (WMS) που επιτρέπει τον ψηφιακό συντονισμό του κέντρου διανομής της ενώ έχει εκσυγχρονίσει σχεδόν εξ ‘ολοκλήρου τον στόλο των περονοφόρων και των παλετοφόρων της με αντίστοιχο ηλεκτρικό. Εκτός των άλλων, η εταιρία έχει μειώσει κατακόρυφα την ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας αφού σε όλα τα κτήρια έχουν ενσωματωθεί διαφώτιστα πάνελ. Τέλος, η εταιρία προάγει την ανακύκλωση και επανάχρηση με ειδικές μονάδες ανακύκλωσης υλικών, συμβάλλοντας έτσι στην κυκλική οικονομία.

Υλοποίηση Έργου του Δήμου Δράμας για την πρόληψή των απορριμμάτων και την ανακύκλωση

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology

Butterfly Communication

Το έργο, διάρκειας δύο ετών, περιέλαβε πλήθος εκδηλώσεων με αποδέκτη το σύνολο των δημοτών αλλά με έμφαση στους μαθητές δημοτικού. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν ενθουσιασμό, συμμετέχοντας ενεργά στις βιωματικού, κυρίως, χαρακτήρα, δράσεις -μεταξύ άλλων Διαγωνισμός Οικολογικού Σχολείου και Bazaar ανταλλαγής παιχνιδιών και βιβλίων-, όπου εκπαιδεύτηκαν, διασκεδάζοντας ταυτόχρονα, στις καλές πρακτικές διαχείρισης απορριμμάτων. Παράλληλα, το προωθητικό και ενημερωτικό υλικό που παράχθηκε και διανεμήθηκε δωρεάν στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου, αποτελεί ένα διαρκές μέσο ευαισθητοποίησης και υπενθύμισης για την αξία της ορθολογικής διαχείρισης απορριμμάτων, συμβάλλοντας στη μεταστροφή της κοινωνίας προς μια περισσότερο οικολογική συμπεριφορά.

Στρατηγικό πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology

ΑΒ Βασιλόπουλος

Στην ΑΒ Βασιλόπουλος λαμβάνουν υπόψη τους κάθε έναν από τους 17 βιώσιμους στόχους (SDGs) που έχουν θέσει τα Ηνωμένα Έθνη, στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των δράσεών τους, συμμετέχοντας ενεργά στην ατζέντα 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στοχεύοντας σε ένα καλύτερο περιβαλλοντικά μέλλον, φροντίζουν να επενδύουν σε ενέργειες που προωθούν τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ο στρατηγικός σχεδιασμός για βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας τους, η διαχρονική υλοποίηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας, η συνεχή παρακολούθηση των συστημάτων τους, η χρήση ψυκτικών ρευστών φιλικών προς το περιβάλλον, η ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, η χρήση ΑΠΕ, η χρήση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης του στόλου των φορτηγών καθώς και η χρήση καινοτόμων τεχνολογιών τους βοηθάει να πετύχουν τους στόχους τους που συνδέονται με τους βιώσιμους στόχους SDG7, SDG 11, SDG12, SDG13 και SDG 17 στην προσπάθειά τους για τον ενεργειακό και ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας τους.

Πλατφόρμα Κόμβου Κλιματικής Αλλαγής

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology

Lioncode Your IT People – Climate Change Hub

Το CCHub είναι ένας μηχανισμός που πρωτοπορεί στη συγκριτική χαρτογράφηση και κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων των δρώντων που σχετίζονται με το κλίμα. Χρησιμοποιεί την τεχνολογία για τη δημιουργία συγκρίσιμων και ευανάγνωστων δυνητικά απεριόριστου αριθμών στοιχείων δράσης για το κλίμα, που προηγουμένως δεν είχαν αξιοποιηθεί. Με αυτό τον τρόπο ενισχύει την εφαρμογή των εθνικών στόχων για το κλίμα συμβάλλοντας τόσο στη θωράκιση της χώρας για το μέλλον όσο και στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής δημοκρατίας, από τους πολίτες στους πολίτες.

Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τη Βιωσιμότητα: Περιβαλλοντική Υπόσχεση της Praktiker Hellas «Το Σπίτι μας αλλάζει την Πόλη»

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology

Praktiker Hellas

Η Praktiker Hellas με το Πρόγραμμά Βιωσιμότητά της δίνει μια “Περιβαλλοντική Υπόσχεση” να πρασινίσει το παρόν για ένα αύριο πιο φιλικό προς το περιβάλλον και την κοινωνία. Κάνει πράξη την Περιβαλλοντική της Υπόσχεση μέσα από την ίδια της τη λειτουργία, υλοποίηση δράσεων και συμμετοχή σε πράσινα προγράμματα. Εφαρμόζει καινοτόμες τεχνολογίες και προσφέρει βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες για να γίνει κάθε σπίτι μια δεξαμενή οξυγόνου. Η Praktiker αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για να φτιάξουν όλοι τον δικό τους Urban Kipo, στο σπίτι τους. Γιατί η Praktiker αλλάζει το σπίτι μας και «Το Σπίτι μας Αλλάζει την Πόλη».

Low Energy Technological Equipment

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology

Λακιώτης

Στην εταιρία Λακιώτης, η βιωσιμότητα έχει πολύ μεγάλη σημασία και αποτελεί μια από τις αξίες της που την διέπουν. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία έχει σχεδιάσει το επιχειρηματικό της μοντέλο εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες και ενσωματώνοντας βέλτιστα προϊόντα με στόχο να πραγματώσει έναν «πράσινο» τρόπο λειτουργίας μειώνοντας παράλληλα και το ενεργειακό αποτύπωμα του άνθρακα. Η εταιρία έχει επενδύσει σε ένα καινοτόμο και σύγχρονο σύστημα διαχείρισης αποθήκης (WMS) που επιτρέπει τον ψηφιακό συντονισμό του κέντρου διανομής της ενώ έχει εκσυγχρονίσει σχεδόν εξ ‘ολοκλήρου τον στόλο των περονοφόρων και των παλετοφόρων της με αντίστοιχο ηλεκτρικό. Εκτός των άλλων, η εταιρία έχει μειώσει κατακόρυφα την ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας αφού σε όλα τα κτήρια έχουν ενσωματωθεί διαφώτιστα πάνελ. Τέλος, η εταιρία προάγει την ανακύκλωση και επανάχρηση με ειδικές μονάδες ανακύκλωσης υλικών, συμβάλλοντας έτσι στην κυκλική οικονομία.

Urban Camel Enabling EcoWave Dynamis

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology

Urban Camel | EcoWave Dynamis

Η URBAN CAMEL εξειδικεύεται στην στρατηγική έρευνα και καινοτομία για τη μετάβαση στην Kυκλική Oικονομία. Η ECOWAVE DYNAMIS με όραμα την ανάπτυξη και παραγωγή αειφόρων ενεργειακών τεχνολογιών χαμηλού κόστους έχει επιλέξει την URBAN CAMEL ως στρατηγικό συνεργάτη. Η URBAN CAMEL και η ECOWAVE DYNAMIS συνεργάζονται στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη, στο μάρκετινγκ και στην εμπορευσιμότητα μιας νέας τεχνολογίας, την Road Energy. Πρόκειται για μια νέα τεχνολογία παραγωγής αδιάκοπης ηλεκτρικής ενέργειας που αξιοποιεί την -μέχρι πρότινος- αναξιοποίητη κινητική ενέργεια των οχημάτων. Η URBAN CAMEL, ανέλαβε τη χαρτογράφηση της τεχνολογίας, περιέγραψε τη λειτουργία, τις εφαρμογές, τους φραγμούς και τη δυναμική της και αξιολόγησε την επενδυτική ετοιμότητα της ECOWAVE DYNAMIS καθώς και τη συμβολή της στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι δύο εταιρείες οραματίζονται τη μετάβαση σε κυκλικά μοντέλα ενεργειακού εφοδιασμού και σχεδιάζουν τα επόμενα βήματα για την εξέλιξη και εμπορία της Road Energy.

Καινοτόμες Επενδύσεις και Πρακτικές στην Πράσινη Ενέργεια και στην Ανακύκλωση

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology

Nissan Nικ. Ι. Θεοχαράκης

Στην Nissan Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε πιστοί στη δέσμευσή τους για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, επενδύουν συνεχώς σε καινοτόμα έργα που εκτείνονται από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συγκροτημάτων για την πλήρη ενεργειακή τους επάρκεια, μέχρι τις βέλτιστες πρακτικές ανακύκλωσης.

Πράσινη Επένδυση – Θερμοκήπια χωρίς καμινάδα

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology

Θερμοκήπια Θράκης

Τα Θερμοκήπια Θράκης αποτελούν ένα βιώσιμο μοντέλο, πράσινης επιχειρηματικής ανάπτυξης στον πρωτογενή τομέα, που αξιοποιεί τη γεωθερμία ως ΑΠΕ, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ως ΑΠΕ, την υδροπονία ως γεωργία ακριβείας, τις τεχνολογίες των θερμοκηπίων σε συνδυασμό με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και διαδικασίες και τις Ορθές Γεωργικές και Κοινωνικές Πρακτικές και διαδικασίες Ολοκληρωμένης Διαχείρισης με στόχο την παραγωγή κηπευτικών υψηλής ποιότητας, μεγάλης διατροφικής αξίας, με σχεδόν μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα καλλιέργειας.

CandiSign: Ολοκληρωμένη λύση εταιρικών ψηφιακών υπογραφών που συμβάλλει στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology

Info Quest Technologies

Η Team Candi, 100% θυγατρική της Info Quest Technologies και golden partner της Microsoft στον τομέα των λύσεων Modern Workplace, ανέπτυξε τη λύση CandiSign που φέρνει τη λειτουργικότητα της ηλεκτρονικής υπογραφής στις ήδη υπάρχουσες εφαρμογές επιχειρήσεων και οργανισμών. Η εφαρμογή αναλαμβάνει να συνδέσει τη DocuSign με τις υπάρχουσες εφαρμογές που χρησιμοποιεί μία επιχείρηση, είτε πρόκειται για εφαρμογές ERP, CRM, Intranet, collaboration, είτε λύσεις επικοινωνίας και συνεργασίας όπως το Microsoft Teams. Η συμβολή της λύσης στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων είναι σημαντική. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε μεγάλο οργανισμό που αξιοποίησε την εφαρμογή για 12 μήνες καταγράφηκε σημαντική μείωση στη χρήση χαρτιού κατά 40.000 φύλλα. H Info Quest Technologies διαμόρφωσε και προσφέρει μια σειρά από Cloud πράσινες λύσεις και υπηρεσίες ψηφιοποίησης, εύκολα υλοποιήσιμες και προσιτές που απαντούν σε βασικές απαιτήσεις, προσφέροντας άμεσο και απτό όφελος στις επιχειρήσεις.