Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2023

Urban Camel Enabling EcoWave Dynamis

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology

Urban Camel | EcoWave Dynamis


Η URBAN CAMEL εξειδικεύεται στην στρατηγική έρευνα και καινοτομία για τη μετάβαση στην Kυκλική Oικονομία. Η ECOWAVE DYNAMIS με όραμα την ανάπτυξη και παραγωγή αειφόρων ενεργειακών τεχνολογιών χαμηλού κόστους έχει επιλέξει την URBAN CAMEL ως στρατηγικό συνεργάτη. Η URBAN CAMEL και η ECOWAVE DYNAMIS συνεργάζονται στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη, στο μάρκετινγκ και στην εμπορευσιμότητα μιας νέας τεχνολογίας, την Road Energy. Πρόκειται για μια νέα τεχνολογία παραγωγής αδιάκοπης ηλεκτρικής ενέργειας που αξιοποιεί την -μέχρι πρότινος- αναξιοποίητη κινητική ενέργεια των οχημάτων. Η URBAN CAMEL, ανέλαβε τη χαρτογράφηση της τεχνολογίας, περιέγραψε τη λειτουργία, τις εφαρμογές, τους φραγμούς και τη δυναμική της και αξιολόγησε την επενδυτική ετοιμότητα της ECOWAVE DYNAMIS καθώς και τη συμβολή της στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι δύο εταιρείες οραματίζονται τη μετάβαση σε κυκλικά μοντέλα ενεργειακού εφοδιασμού και σχεδιάζουν τα επόμενα βήματα για την εξέλιξη και εμπορία της Road Energy.