Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2023

Υλοποίηση Έργου του Δήμου Δράμας για την πρόληψή των απορριμμάτων και την ανακύκλωση

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology

Butterfly Communication


Το έργο, διάρκειας δύο ετών, περιέλαβε πλήθος εκδηλώσεων με αποδέκτη το σύνολο των δημοτών αλλά με έμφαση στους μαθητές δημοτικού. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν ενθουσιασμό, συμμετέχοντας ενεργά στις βιωματικού, κυρίως, χαρακτήρα, δράσεις -μεταξύ άλλων Διαγωνισμός Οικολογικού Σχολείου και Bazaar ανταλλαγής παιχνιδιών και βιβλίων-, όπου εκπαιδεύτηκαν, διασκεδάζοντας ταυτόχρονα, στις καλές πρακτικές διαχείρισης απορριμμάτων. Παράλληλα, το προωθητικό και ενημερωτικό υλικό που παράχθηκε και διανεμήθηκε δωρεάν στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου, αποτελεί ένα διαρκές μέσο ευαισθητοποίησης και υπενθύμισης για την αξία της ορθολογικής διαχείρισης απορριμμάτων, συμβάλλοντας στη μεταστροφή της κοινωνίας προς μια περισσότερο οικολογική συμπεριφορά.