Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2023

Πλατφόρμα Κόμβου Κλιματικής Αλλαγής

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology

Lioncode Your IT People – Climate Change Hub


Το CCHub είναι ένας μηχανισμός που πρωτοπορεί στη συγκριτική χαρτογράφηση και κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων των δρώντων που σχετίζονται με το κλίμα. Χρησιμοποιεί την τεχνολογία για τη δημιουργία συγκρίσιμων και ευανάγνωστων δυνητικά απεριόριστου αριθμών στοιχείων δράσης για το κλίμα, που προηγουμένως δεν είχαν αξιοποιηθεί. Με αυτό τον τρόπο ενισχύει την εφαρμογή των εθνικών στόχων για το κλίμα συμβάλλοντας τόσο στη θωράκιση της χώρας για το μέλλον όσο και στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής δημοκρατίας, από τους πολίτες στους πολίτες.