Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2023

Low Energy Technological Equipment

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology

Λακιώτης


Στην εταιρία Λακιώτης, η βιωσιμότητα έχει πολύ μεγάλη σημασία και αποτελεί μια από τις αξίες της που την διέπουν. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία έχει σχεδιάσει το επιχειρηματικό της μοντέλο εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες και ενσωματώνοντας βέλτιστα προϊόντα με στόχο να πραγματώσει έναν «πράσινο» τρόπο λειτουργίας μειώνοντας παράλληλα και το ενεργειακό αποτύπωμα του άνθρακα. Η εταιρία έχει επενδύσει σε ένα καινοτόμο και σύγχρονο σύστημα διαχείρισης αποθήκης (WMS) που επιτρέπει τον ψηφιακό συντονισμό του κέντρου διανομής της ενώ έχει εκσυγχρονίσει σχεδόν εξ ‘ολοκλήρου τον στόλο των περονοφόρων και των παλετοφόρων της με αντίστοιχο ηλεκτρικό. Εκτός των άλλων, η εταιρία έχει μειώσει κατακόρυφα την ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας αφού σε όλα τα κτήρια έχουν ενσωματωθεί διαφώτιστα πάνελ. Τέλος, η εταιρία προάγει την ανακύκλωση και επανάχρηση με ειδικές μονάδες ανακύκλωσης υλικών, συμβάλλοντας έτσι στην κυκλική οικονομία.