Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2023

Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τη Βιωσιμότητα: Περιβαλλοντική Υπόσχεση της Praktiker Hellas «Το Σπίτι μας αλλάζει την Πόλη»

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology

Praktiker Hellas


Η Praktiker Hellas με το Πρόγραμμά Βιωσιμότητά της δίνει μια “Περιβαλλοντική Υπόσχεση” να πρασινίσει το παρόν για ένα αύριο πιο φιλικό προς το περιβάλλον και την κοινωνία. Κάνει πράξη την Περιβαλλοντική της Υπόσχεση μέσα από την ίδια της τη λειτουργία, υλοποίηση δράσεων και συμμετοχή σε πράσινα προγράμματα. Εφαρμόζει καινοτόμες τεχνολογίες και προσφέρει βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες για να γίνει κάθε σπίτι μια δεξαμενή οξυγόνου. Η Praktiker αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για να φτιάξουν όλοι τον δικό τους Urban Kipo, στο σπίτι τους. Γιατί η Praktiker αλλάζει το σπίτι μας και «Το Σπίτι μας Αλλάζει την Πόλη».