Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2023

Στρατηγικό πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology

ΑΒ Βασιλόπουλος


Στην ΑΒ Βασιλόπουλος λαμβάνουν υπόψη τους κάθε έναν από τους 17 βιώσιμους στόχους (SDGs) που έχουν θέσει τα Ηνωμένα Έθνη, στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των δράσεών τους, συμμετέχοντας ενεργά στην ατζέντα 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στοχεύοντας σε ένα καλύτερο περιβαλλοντικά μέλλον, φροντίζουν να επενδύουν σε ενέργειες που προωθούν τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ο στρατηγικός σχεδιασμός για βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας τους, η διαχρονική υλοποίηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας, η συνεχή παρακολούθηση των συστημάτων τους, η χρήση ψυκτικών ρευστών φιλικών προς το περιβάλλον, η ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, η χρήση ΑΠΕ, η χρήση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης του στόλου των φορτηγών καθώς και η χρήση καινοτόμων τεχνολογιών τους βοηθάει να πετύχουν τους στόχους τους που συνδέονται με τους βιώσιμους στόχους SDG7, SDG 11, SDG12, SDG13 και SDG 17 στην προσπάθειά τους για τον ενεργειακό και ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας τους.