Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2023

Eφαρμογή της Γεωθερμίας στον Αγροτικό Τομέα

Πυλώνας 2 – Services

Θερμοκήπια Θράκης


Tα Θερμοκήπια Θράκης αξιοποιούν τη γεωθερμία (ΑΠΕ) για την εξ ολοκλήρου κάλυψη των αναγκών του σε θέρμανση. Η καινοτομία είναι η αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου χαμηλής ενθαλπίας (~60οC) για την θέρμανση θερμοκηπίου μεγάλης κλίμακας. Ο αρχικός σχεδιασμός από έμπειρη μελετητική ομάδα, ύστερα από επιτυχή υλοποίηση, επιβεβαιώθηκε στην πράξη, αφού μετά το πέρασμα 10 χρόνων από τον σχεδιασμό (9 καλλιεργητικές περιόδους), η θέρμανση με γεωθερμία παραμένει αποτελεσματική και προσδίδει το μέγιστο της απόδοσης (ενεργειακά & οικονομικά).