Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2023

Short “Green” Drive

Πυλώνας 1 – Products

Interamerican – Anytime

Η Anytime της Ιnteramerican, το δημοφιλέστερο direct brand ασφάλισης στην Ελλάδα, λανσάρει το πρώτο «πράσινο» πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου στην Ελλάδα. 6 χρόνια μετά την εισαγωγή αυτού του καινοτόμου ασφαλιστικού προγράμματος αυτοκινήτου “Short Drive”, η Anytime μετατρέπει το “Short Drive” στο πρώτο «πράσινο» πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου! Μέσω διεθνών προτύπων αναλαμβάνει για λογαριασμό των πελατών της να αντισταθμίσει το ανθρακικό αποτύπωμα που εκλύεται από το αυτοκίνητό τους σε πιστοποιημένα περιβαλλοντικά έργα, καθιστώντας τη μετακίνησή τους, με έναν καινοτόμο τρόπο, «κλιματικά ουδέτερη» για όλη τη διάρκεια της ασφαλιστικής τους κάλυψης. Υιοθετώντας στην πράξη τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 13 των Ηνωμένων Εθνών αναφορικά με την Κλιματική Αλλαγή, η Anytime συνεχίζει να πρωτοπορεί αναλαμβάνοντας σημαντικές πρωτοβουλίες που συνεισφέρουν ενεργά στην προσπάθεια για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 και οδηγούν σε ένα βιώσιμο μέλλον για όλους.