Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας

Πυλώνας 2 – Services

ΕΥΔΑΠ

Η λειτουργία της Εταιρείας μέσα από ένα φιλόδοξο και ταυτόχρονα ευέλικτο πλάνο έχει θέσει στόχους μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ως διεργασία προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, με χρήση των καινοτόμων σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών. Μέσα από πρωτοβουλίες και δράσεις προτρέπουν τους πελάτες στην εξοικονόμηση του φυσικού πόρου του νερού εξυπηρετούν τους πελάτες εξ’ αποστάσεως μειώνουν τις απαιτούμενες μετακινήσεις τους με θετικό αντίκτυπο στη μείωση των εκπομπών ρύπων, μειώνουν την κατανάλωση χαρτιού και αναλωσίμων, αναβαθμίζουν τις εγκαταστάσεις τους, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας προς εκπλήρωση των στόχων περιβαλλοντικής ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.

Θερμοκήπια Πολλαπλών Εφαρμογών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Γεωθερμία – Φωτοβολταϊκά-Γεωργία Ακριβείας

Πυλώνας 2 – Services

Θερμοκήπια Θράκης

Τα Θερμοκήπια Θράκης αποτελούν ένα βιώσιμο μοντέλο, πράσινης επιχειρηματικής ανάπτυξης στον πρωτογενή τομέα, που αξιοποιεί τη γεωθερμία ως ΑΠΕ, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ως ΑΠΕ, την υδροπονία ως γεωργία ακριβείας, τις τεχνολογίες των θερμοκηπίων σε συνδυασμό με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και διαδικασίες και τις Ορθές Γεωργικές και Κοινωνικές Πρακτικές και διαδικασίες Ολοκληρωμένης Διαχείρισης με στόχο την παραγωγή κηπευτικών υψηλής ποιότητας, μεγάλης διατροφικής αξίας, με σχεδόν μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα καλλιέργειας.