Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

“Υγιής Πλανήτης, για ένα πιο Λαμπρό Μέλλον!”

Πυλώνας 2 – Services

Takeda Hellas

Στην Takeda Hellas, υλοποιούν οργανωμένο πλάνο δράσεων για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προσβλέποντας στο να προσφέρουν πέραν από την ανάπτυξη θεραπειών, έναν Υγιή Πλανήτη και ένα Φωτεινό Μέλλον στους ανθρώπους. Το επιχειρηματικό τους μοντέλο περιλαμβάνει μια σειρά ”πράσινων” δράσεων σε 3 άξονες: 1. Βελτίωση του αποτυπώματος μέσω της μείωσης της εκπομπής ρύπων από τα καύσιμα. 2. Απογραφή του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από το σύνολο των λειτουργιών και 3. Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση για τα Παγκόσμια Περιβαλλοντικά Θέματα. Στο πλέγμα δράσεων τους έχει ληφθεί υπόψη κάθε παράμετρος από τη δημιουργία ειδικής ομάδας, μέχρι την υλοποίηση μοναδικών ενεργειών με ουσία εστιάζοντας στο όφελος. H Takeda Hellas είναι η πρώτη και έως τώρα μοναδική εταιρεία του κλάδου της στην Ελλάδα που έχει επαληθευμένη απογραφή των αερίων του θερμοκηπίου από τη λειτουργία της και συστηματικό τρόπο παρακολούθησης με στόχο τη σταδιακή εξάλειψη του ανθρακικού της αποτυπώματος.

ΟΦΕΤ: Όταν η υπευθυνότητα συναντά την καινοτομία

Πυλώνας 2 – Services

UNI-PHARMA & InterMed

Με πάνω από μισό αιώνα ζωής, ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ), αποτελεί ένα σταθερό σημείο αναφοράς, όχι μόνο για τα φαρμακευτικά και υγειονομικά δρώμενα, αλλά σημείο αναφοράς και για την κοινωνία. Ο ΟΦΕΤ δηλώνει υπερήφανος για τις διαρκείς και άοκνες δράσεις του που κατευθύνονται στην στήριξη ευπαθών ομάδων της κοινωνίας, της επιστήμης, της νέας γενιάς αλλά και του Περιβάλλοντος. Ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, στη διάρκεια της πανδημίας της COVID -19, απέδειξε περίτρανα, ότι δεν κάμπτεται από τα δύσκολα και τα επείγοντα, αντίθετα, οι δυνατές αυτές προκλήσεις τον αναζωογονούν! Οι τέσσερις μεγάλες δωρεές του Unikinon (χλωροκίνη) και των αντισηπτικών- εκ μέρους των UNI-PHARMA & InterMed- προς το ελληνικό και κυπριακό υγειονομικό σύστημα, αλλά και προς τον ΕΟΔΥ.