Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Λουνα Παρκ της Ανακύκλωσης. Δράση Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης παιδιών για την Ανακύκλωση Συσκευασιών στους Μπλε κάδους

Πυλώνας 2 – Services
Butterfly Communication

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η Butterfly Communication έχει αναλάβει και υλοποιήσει με επιτυχία, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), μία σειρά ψυχαγωγικών – εκπαιδευτικών εκδηλώσεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα, με στόχο την εμπέδωση της κουλτούρας της ανακύκλωσης στις νεότερες ηλικίες αλλά και τη γενικότερη ευαισθητοποίηση του κοινού για την αξία της ανακύκλωσης συσκευασιών. Πρόκειται για την υλοποίηση της Δράσης Το ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ της Ανακύκλωσης. Το ‘ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ της Ανακύκλωσης’ συνιστά ένα καινοτόμο, πρωτότυπο, ψυχαγωγικό και, ταυτόχρονα, εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διασκεδάζει και παράλληλα εκπαιδεύει τα παιδιά σχετικά με τα ανακυκλώσιμα υλικά που ανήκουν στον Μπλε Κάδο της Ανακύκλωσης.

Biogas Energy

Πυλώνας 2 – Services
Aboutnet

Μια συνεργασία ανάμεσα στο digital agency Aboutnet και την Biogas Energy AE που δραστηριοποιείται στην παραγωγή βιοαερίου και την καλλιέργεια υδροπονικής τομάτας, για τη δημιουργία της ιστοσελίδας biogasenergy-afroditi.com.gr. Πρόκειται για μία ιστοσελίδα που ενημερώνει τους χρήστες για τις δύο διαφορετικές δραστηριότητες της Εταιρείας, ήτοι την αγροτική καλλιέργεια και την παραγωγή βιοενέργειας, εντός ενός ενιαίου πλαισίου, δηλαδή της πράσινης οικονομίας. Παράλληλα, παρέχεται ενδελεχής ενημέρωση για τη φυσική γονιμοποίηση και φυτοπροστασία, τα πλεονεκτήματα της υδροπονίας, τις νέες ποικιλίες αγροτικών προϊόντων και τις μεθόδους εξοικονόμησης νερού.