Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2023

TTLS: Πλατφόρμα παρακολούθησης της “πράσινης” οδηγικής συμπεριφοράς οδηγών τουριστικών λεωφορείων

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology

DOTSOFT


Η πλατφόρμα TTLS αποτελεί καινοτόμο σύστημα για την τηλεματική παρακολούθηση της οδηγικής συμπεριφοράς οδηγών χερσαίων λεωφορείων, με σκοπό την αξιολόγηση του βαθμού που αυτή είναι “πράσινη” και οικολογική για περιβάλλον. Η πλατφόρμα βασίζεται σε συσκευή τηλεματικής που εγκαθίσταται στο όχημα και την σε “πραγματικό χρόνο” αξιολόγηση της οδήγησης με βάση δείκτες “πράσινης” και “ασφαλούς” οδήγησης. Το αποτέλεσμα της επεξεργασίας και ανάλυσης διαμοιράζεται σε κεντρική βάση δεδομένων η οποία ενημερώνει εφαρμογή τύπου tablet για τον οδηγό καθώς επίσης και το κέντρο διακίνησης των οχημάτων. Οι εφαρμογές διαμοιρασμού προσφέρουν οπτικοποιημένη παρουσίαση των δεδομένων ανάλυσης και σύγκρισης των δεικτών αξιολόγησης της οδηγικής συμπεριφοράς με βάση “best practices” και προσφέρουν παρεμβάσεις (recommendations) στον οδηγό για ασφαλέστερη και πιο πράσινη οδήγηση.