Σύστημα Halopack

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology
Kapelis Packaging

Η Kapelis Packaging εισάγει σε αποκλειστικότητα το πρώτο και πιο αναγνωρισμένο -παγκοσμίως- χάρτινο σκεύος με φραγή, που επιτρέπει την εφαρμογή τροποποιημένης ατμόσφαιρας αερίου, αυξάνοντας τη διατηρησιμότητα του τρόφιμου. Οικολογικό, διεθνώς πατενταρισμένο, ανταπεξέρχεται στις απαιτητικές βιομηχανικές συνθήκες, με αντοχές πλαστικού αλλά με οικολογική φύση. Επιτυγχάνει μείωση του πλαστικού ανά σκεύος έως και κατά 90%, ενώ μετά την τελική χρήση, η πλαστική επίστρωση αφαιρείται επιτρέποντας ξεχωριστή συλλογή χαρτονιού και πλαστικού, προς ανακύκλωση. Με δυνατότητα πλήρους κάλυψης εκτύπωσης σε όλες τις εσωτερικές & εξωτερικές επιφάνειες, αντοχή σε ψύξη, κατάψυξη, μικροκύματα και δυνατότητα, κατά περίπτωση, για χρήση σε συμβατικό φούρνο με αέρα ή για συσκευασία skin, το δοκιμασμένο διεθνώς Σύστημα (σκεύος και φιλμ σφράγισης) Halopack είναι η οικολογική συσκευασία του μέλλοντος.

“NILO”

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology
D. Papamichail & CO L.P.

Η NILO παράγει οικολογικά προϊόντα σε συσκευασίες από ανακυκλωμένα πλαστικά απορρίμματα του αγροτικού τομέα, δηλαδή από χερσαία δίχτυα, σπάγκους, νήματα κ.ά. Προστιθέμενη αξία στην καινοτομία έχουν δώσει οι Vegan συνθέσεις των προϊόντων. Η NILO κατέχοντας ηγετική θέση στην παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, παροτρύνει τις αγορές στη διάθεση οικολογικών προϊόντων με το δικό τους εμπορικό σήμα. Ταυτόχρονα, επιδιώκει να εκπαιδεύσει και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σε έναν πιο οικολογικό τρόπο σκέψης και ζωής μέσω συνειδητών/υπεύθυνων καθημερινών επιλογών που στοχεύουν στην μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας-Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ζωικών Υποπροϊόντων από τις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών και των Ιχθυοσκαλών Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Καβάλας

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology
Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ

Η Διοίκηση της ΟΚΑΑ ΑΕ στα πλαίσια των ESG δράσεων που πραγματοποιεί και έχοντας ως προτεραιότητα την ανάγκη διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων που προκύπτουν από το χονδρικό και λιανικό εμπόριο τροφίμων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις εγκαταστάσεις της, σχεδίασε το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας-Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ζωϊκών Υποπροϊόντων από τις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών και των Ιχθυοσκαλών Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Καβάλας», με σκοπό την επίτευξη ανάκτησης υλικών και μείωσης σπατάλης τροφίμων στον μέγιστο βαθμό. Η ΟΚΑΑ ΑΕ έθεσε σε εφαρμογή ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης βιοαποβλήτων, το οποίο υλοποίησε τους στόχους ανακύκλωσης και ανάκτησης των υλικών και μείωσε την σπατάλη τροφίμων σε υψηλά ποσοστά.

Οι πιο πράσινοι αυτοκινητόδρομοι της χώρας

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology
Νέα Οδός-Κεντρική Οδός

Για τη Νέα Οδό/Κεντρική Οδό, η προστασία του περιβάλλοντος μέσω καινοτομίας, αποτελεί στρατηγικό πυλώνα, επάνω στον οποίο εδράζεται πλήθος δράσεων. Μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος ανακύκλωσης, οι εταιρείες πετυχαίνουν σταθερή αύξηση των ανακυκλώσιμων υλικών τους. Ταυτόχρονα η Ιόνια Οδός αποτελεί το μόνο αυτοκινητόδρομο στη χώρα που προσφέρει 196 χλμ «πράσινου αυτοκινητοδρόμου» με δυνατότητα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων καθώς και ανακύκλωσης σε όλο το μήκος του ενώ πρόσφατα ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του πρώτου φωτοβολταϊκού πάρκου στον αυτοκινητόδρομο καθιστώντας το πρώτο εν Ελλάδι οδικό έργο – παραγωγό ενέργειας ΑΠΕ. Τέλος, με στόχο τη δραστική μείωση των άμεσων εκπομπών αέριων ρύπων από τον στόλο των εταιρικών οχημάτων το πρώτο «πράσινο», 100% ηλεκτρικό van είναι πραγματικότητα ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η σταδιακή αντικατάσταση του στόλου οχημάτων με υβριδικά και ηλεκτρικά.