Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Υπηρεσίες Διαχείρισης Απορριμμάτων-Ανακύκλωσης

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology

Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ ΑΕ)

Η Διοίκηση του ΟΚΑΑ ΑΕ στα πλαίσια των ESG δράσεων πραγματοποιεί ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων, με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και βασικό στόχο την ανακύκλωση όλων των αποβλήτων, σε όποια κατηγορία κι αν ανήκουν (σκουπίδια, οργανικά, χαρτί, πλαστικό, ξύλο) για την οργάνωση βιώσιμης διαχείρισης απορριμμάτων. Στόχος η μείωση των εκπομπών αερίων, η βελτίωση της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος, η προστασία της υγείας και η υιοθέτηση πολιτικών που θα προωθήσουν τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία. Ο ΟΚΑΑ ΑΕ έθεσε σε εφαρμογή ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο υλοποίησε τους στόχους ανακύκλωσης και ανάκτησης των υλικών και μείωσε την σπατάλη τροφίμων σε υψηλά ποσοστά.

CandiSign: Ολοκληρωμένη λύση εταιρικών ψηφιακών υπογραφών που συμβάλλει στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology

Info Quest Technologies

Η Team Candi, 100% θυγατρική της Info Quest Technologies και golden partner της Microsoft στον τομέα των λύσεων Modern Workplace, ανέπτυξε τη λύση CandiSign που φέρνει τη λειτουργικότητα της ηλεκτρονικής υπογραφής στις ήδη υπάρχουσες εφαρμογές επιχειρήσεων και οργανισμών. Η εφαρμογή αναλαμβάνει να συνδέσει τη DocuSign με τις υπάρχουσες εφαρμογές που χρησιμοποιεί μία επιχείρηση, είτε πρόκειται για εφαρμογές ERP, CRM, Intranet, collaboration, είτε λύσεις επικοινωνίας και συνεργασίας όπως το Microsoft Teams. Η συμβολή της λύσης στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων είναι σημαντική. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε μεγάλο οργανισμό που αξιοποίησε την εφαρμογή για 12 μήνες καταγράφηκε σημαντική μείωση στη χρήση χαρτιού κατά 40.000 φύλλα. H Info Quest Technologies διαμόρφωσε και προσφέρει μια σειρά από Cloud πράσινες λύσεις και υπηρεσίες ψηφιοποίησης, εύκολα υλοποιήσιμες και προσιτές που απαντούν σε βασικές απαιτήσεις, προσφέροντας άμεσο και απτό όφελος στις επιχειρήσεις.

Σύγχρονο θερμοκήπιο από την GreenΤech – ένα σύνολο «πράσινων» και ενεργειακά αποδοτικών διαδικασιών

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology

Greentech

H GreenΤech είναι μια green επιχείρηση που σχεδιάζει και υλοποιεί Controlled Environment Agriculture (CEA) και high-tech θερμοκηπιακά έργα μεγάλης κλίμακας, ενσωματώνοντας προϊόντα, λύσεις και διαδικασίες που στοχεύουν στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και σε ένα υψηλό ποιοτικά και απόλυτα ασφαλές παραγόμενο προϊόν. Το Industry process και η τεχνολογία αιχμής που ενσωματώνουν, η βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων και η τεχνογνωσία τους στον σχεδιασμό, τη κατασκευή και λειτουργία τέτοιων μονάδων, επιτυγχάνουν την βέλτιστη απόδοση παραγωγής με τη μικρότερη δυνατή χρήση πόρων και το ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Στα έργα τους συνδυάζουν καινοτόμες τεχνολογίες και φυσικούς πόρους, στοχεύοντας στην αειφορία και το μέλλον των κηπευτικών προϊόντων.

ALFA WOOD GROUP

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology

Δημιουργούν, βελτιώνουν και συνδέουν τις δραστηριότητές, με θετικά πρόσημα και ελάχιστες επιπτώσεις για τη βιωσιμότητα του πλανήτη με στόχο την επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής. Αντικαθιστούν το μοντέλο «λαμβάνω – επεξεργάζομαι – απορρίπτω» με αυτό του «λαμβάνω – επεξεργάζομαι – ανακυκλώνω». Εστιάζουν στην ανακύκλωση των υπολειμμάτων της βιομάζας, από τη διαδικασία της παραγωγής των προϊόντων, καθώς και όλων των υπολειμμάτων αυτής όπως: δασικής βιομάζας, απόβλητα ιστών φυτών, ξύλινες συσκευασίες καθώς και όλων των υπολειμμάτων ξύλου που προκύπτουν κατά τη διαδικασία παραγωγής. Διαχειρίζονται την υπολειμματική βιομάζα και τα υπολείμματα ξύλου από τη βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων, χρησιμοποιώντας τα ως πρώτη ύλη για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, «πράσινης ενέργειας».

Seasmiles BIOCARD

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology
ATTICA GROUP

Η Attica Group, μειώνει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και η φύση έχει έναν ακόμα λόγο να χαμογελάει. Εφαρμόζοντας περιβαλλοντικά ορθές πρακτικές, εισάγοντας πρώτοι στην ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά, τη νέα γενιά βιοδιασπώμενων καρτών Seasmiles και σε συνδυασμό με τις ψηφιακές κάρτες, σαλπάρουν μακριά από τη χρήση του παραδοσιακού πλαστικού. Το πρόγραμμα Seasmiles περνάει σε μία νέα εποχή και καλεί τα μέλη του να αντικαταστήσουν τις πλαστικές κάρτες που ήδη χρησιμοποιούν, με τις νέες βιοδιασπώμενες, γεμίζοντας κάθε ταξίδι τους με χαμόγελα. Γιατί, στον περιβαλλοντικό αγώνα «Πλέουμε Μαζί».