Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

«Επικοινωνιακό Σχέδιο (Ε.Σ.) για την Ανακύκλωση & Επαναχρησιμοποίηση (ΣΒΑΑ Δήμου Ηρακλείου 2014-2020)»

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology

Δήμος Ηρακλείου

Tο «Επικοινωνιακό Σχέδιο (Ε.Σ.) για την Ανακύκλωση & Επαναχρησιμοποίηση (ΣΒΑΑ Δήμου Ηρακλείου 2014-2020) εντάσσεται στο πλαίσιο του γενικότερου στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Ηρακλείου για την προώθηση και την υιοθέτηση της ανακύκλωσης υλικών καθώς και την ενημέρωση των πολιτών για την αξία και τα οφέλη αυτής. Έθεσαν ως προτεραιότητα, το σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων που θα εκπαιδεύουν και θα ενημερώνουν ολοκληρωτικά τους δημότες του Δήμου Ηρακλείου αλλά και ειδικότερα της περιοχής ΣΒΑΑ, ώστε να έρθουν πιο κοντά στην ιδέα της Ανακύκλωσης και της Κυκλικής Οικονομίας. Βασική επικοινωνιακή στρατηγική που ακολουθήθηκε ήταν η 3600 προσέγγιση και παράλληλα η ένταξη βιωματικών δράσεων για την ευαισθητοποίηση αλλά και την άμεση κινητοποίηση των κατοίκων του Ηρακλείου σε όλες τις ηλικίες (παιδιά – μαθητές και ενήλικες).

Υλοποίηση Έργου του Δήμου Δράμας για την πρόληψή των απορριμμάτων και την ανακύκλωση

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology

Butterfly Communication

Το έργο, διάρκειας δύο ετών, περιέλαβε πλήθος εκδηλώσεων με αποδέκτη το σύνολο των δημοτών αλλά με έμφαση στους μαθητές δημοτικού. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν ενθουσιασμό, συμμετέχοντας ενεργά στις βιωματικού, κυρίως, χαρακτήρα, δράσεις -μεταξύ άλλων Διαγωνισμός Οικολογικού Σχολείου και Bazaar ανταλλαγής παιχνιδιών και βιβλίων-, όπου εκπαιδεύτηκαν, διασκεδάζοντας ταυτόχρονα, στις καλές πρακτικές διαχείρισης απορριμμάτων. Παράλληλα, το προωθητικό και ενημερωτικό υλικό που παράχθηκε και διανεμήθηκε δωρεάν στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου, αποτελεί ένα διαρκές μέσο ευαισθητοποίησης και υπενθύμισης για την αξία της ορθολογικής διαχείρισης απορριμμάτων, συμβάλλοντας στη μεταστροφή της κοινωνίας προς μια περισσότερο οικολογική συμπεριφορά.

Συνεργασία με Δήμους

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology

East West Greece

Βασικός γνώμονας της συνεργασίας τους με τους Δήμους είναι να προαχθεί η πράσινη συνείδηση και η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στον πλανήτη, σύμφωνα με τα μέτρα που έχουν οριστεί και περιγράφονται στην ΚΥΑ 4819/23-07-2021 και την οδηγία ΕΕ 2018/851 για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, που αποσκοπούν στην πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, τη μείωση των αρνητικών συνεπειών της παραγωγής αποβλήτων, την αύξηση της ανακύκλωσης, τον περιορισμό του συνολικού αντικτύπου της χρήσης πόρων, και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους με στόχο τη μετάβαση σε μία κυκλική οικονομία. Δίνουν έμφαση στη σωστή πληροφόρηση και ενημέρωση, ιδιαίτερα σε σχολεία, καθώς είναι σημαντική η ευαισθητοποίηση των μελλοντικών ενεργών πολιτών από μικρή ηλικία, με στόχο να αναπτύξουν όλοι μία συλλογική πράσινη συνείδηση.